Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu

Khám phá Trung Quốc: Hoàng Hạc Lâu được xây dựng vào năm 223 (Thời đại Chiến quốc), nằm trên khu Vũ Xương của sông Dương Tử. Cùng với Nhạc Dương Lâu ở Hồ Nam, Đằng Vương Các ở Giang Tây, Hoàng Hạc Lâu Hồ Bắc được ca tụng là “Trung Quốc tam đại văn hóa danh lâu”.

Nơi đây thu hút hàng triệu du khách du lịch về đây hằng năm. Hoàng Hạc Lâu xưa kia vốn là Đài quan sát quân sự được xây dựng từ thời Tam Quốc và là một địa điểm đã chững kiến nhiều sự kiện oai hùng trong sử sách của Trung Hoa như trận chiến Xích Bích và huyền thoại cầu gió của Khổng Minh. Hoàng Hạc Lâu được xây dựng trên phong cảnh hùng vĩ, trên vực đá Hoàng Hạc của Xà Sơn, nên dần dần đã trở thành điểm đến của nhiều thi sĩ và du khách. Nhà thơ Thôi Hiệu, một nhà thơ Nhà Đường nổi tiếng của Trung Quốc đã đến thăm và viết bài thơ cùng tên “Hoàng Hạc Lâu” nổi tiếng trong văn học Trung Hoa, và cũng nhờ bài thơ mà Hoàng Hạc Lâu đã trở nên nổi tiếng khắp nơi. Cũng có thể nói, Lầu Hoàng Hạc là một niềm tự hào của người dân Trung Hoa.